เรียนไปทำไม

posted on 20 Sep 2010 13:42 by gsawa in MyLife

 

 

Q: เรียนไปทำไม?


A: เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียใจว่า รู้งี้เรียนตั้งแต่ตอนนั้นก็ดี